Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 4 UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

27-10-2020 20:51

       Ngày 26/10/2020, đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 47 UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, ủy viên UBND huyện Võ Nhai. 

   

      Tại Phiên họp đã tập trung đánh giá tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh tháng 10, triển khai nhiệm vụ giải pháp tháng 11 năm 2020. Theo đánh giá trong tháng 10, diện tích thu hoạch lúa vụ mùa đạt 84,75% KH; Ngô đạt 69,80% KH; giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại và mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu tiêu dùng xã hội ước đạt và vượt so với KH đã đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 39,5 tỷ đồng đạt 80,4% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Các chính độ chính sách được thực hiện kịp thời. Công tác thanh tra tư pháp, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính được triển khai thực hiện theo quy định...

         Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét đóng góp ý kiến về: Dự thảo đề án phát triển nông, lâm nghiệp huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và những tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch, đặc biệt giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và huyện Võ Nhai; đảm bảo thu ngân sách nhà nước; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Bình Long để xã về đích NTM vào năm 2020, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng giao thông trên địa bàn huyện. Triển khai các biện pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...Đặc biệt các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ nội dung các báo cáo cũng như các văn bản quan trọng khác để phục vụ Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)