Truy cập nội dung luôn

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huy động vốn đạt 99,6% kế hoạch

28-10-2020 12:40

Ngày 28/10, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Văn Hào - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. 

Trong 9 tháng năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 đạt được những kết quả tích cực: tổng dư nợ đến 30/9 trên 420 tỷ, đạt 99,6% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay trên 90 tỷ đồng, chủ yếu cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường....

Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại trung tâm và điểm giao dịch xã đều đạt so với kế hoạch. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 272 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng tốt, xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ quá hạn; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Hào - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ Quý 4/2020, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; củng cố nâng cao chất lượng tổ TT&VV. Phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức hội đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Nâng cao trách nhiệm công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác giám sát từ xa. Phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Th: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông )