Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai thu ngân sách nhà nước tháng 01/2017 tăng trên 18% so với cùng kỳ

09-02-2017 19:57

Năm 2017, huyện Võ Nhai có kế hoạch thu ngân sách là 30 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, huyện đã thu ngân sách được gần 4 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, các khoản thu chủ yếu đạt cao gồm: Thuế thu nhập cá nhân được gần 240 triệu đồng đạt 204,3 % kế hoạch, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 100% kế hoach. Thu lệ phí trước bạ được trên 1.131 triệu đồng tăng 20% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất được trên 1 tỷ đồng đạt 103,2% kế hoach, thu khác ngân sách tại huyện được trên 212 triệu đồng đạt 177,3% kế hoạch...

Có được kết quả đó là do ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chủ động trong việc rà soát các nguồn thu; Đôn đốc thu thuế môn bài, thuế cố định; Rà soát và phân loại các khoản nợ, đối chiếu để có biện pháp quản lý thu, tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp, người nộp thuế có ý thức trách nhiệm để tham gia nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước./.

Triệu Nhài ( Đài TT - TH Võ Nhai)