Truy cập nội dung luôn

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10/2020

28-10-2020 12:30

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10/2020. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai.

Tại Hội nghị, BTV Huyện ủy đã cho ý kiến đối với một số văn bản, tờ trình của UBND huyện, đó là: Tờ trình số 230/TTr-UBND, ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xin chủ trương cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Võ Nhai; xây dựng trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Võ Nhai; Tờ trình số 241/TTr-UBND, ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Văn phòng Huyện ủy và một số xã thực hiện nhiệm vụ năm 2020;Tờ trình số 243/TTr-UBND, ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho UBND xã Liên Minh vay kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Khu thể thao xã Liên Minh; Công văn số 248/UBND-VPNTM, ngày 26/10/2020 của UBND huyện về việc xin chủ trương trích quỹ nông thôn mới huyện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đạt tiêu chí hộ nghèo xã Phú Thượng. Tờ trình xin chủ trương xây dựng cuốn Kỷ yếu Hội đồng nhân dân và đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía nam của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã cho ý kiến đối với chương trình Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo một số hoạt động của Thường trực Huyện ủy tháng 10 năm 2020. Cho ý kiến về dự thảo Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ. Thực hiện công tác cán bộ.

Th: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)