Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo tiến độ thi công Dự án Khu dân cư số 1 - Thị trấn Đình Cả.

22-05-2017 19:41

Dự án khu dân cư số 1 Thị trấn Đình Cả được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2687/QĐ - UBND ngày 9-10-2015. Đây là dự án khu dân cư đầu tiên được triển khai trên địa bàn huyện vùng cao Võ Nhai.

Ảnh: Đ/c Dương Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thi công mặt bằng của Dự án Khu dân cư số 1 - TT Đình Cả.

Dự án Khu dân cư số 1 – thị trấn Đình Cả có diện tích gần 7,5ha, do Công ty TNHH Tiến Hoa làm chủ đầu tư. Trong đó, diện tích đất dành cho các cơ quan, đơn vị chiếm 5,6%; diện tích đất ở chiếm 46,2%; diện tích đất công trình công cộng và giao thông chiếm 43,6%... 

 Để triển khai dự án, Hội đồng Bồi thường - Giải phóng mặt bằng huyện cùng doanh nghiệp đầu tư đã tiến hành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng cho 90 hộ dân có đất thuộc dự án bị thu hồi. Trong đó, bồi thường diện tích đất là gần 3,6 tỷ đồng; hơn 1,2 tỷ đồng bồi thường tài sản trên đất; gần 9 tỷ đồng dành cho hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hơn 800 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án đang triển khai thi công san lấp mặt bằng và các công trình phụ trợ khác.

Khi công trình được thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng sẽ có quy mô dân số khoảng trên 1.000 người. Qua đây sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của thị trấn Đình Cả nói riêng, cũng như diện mạo của huyện Võ Nhai nói chung.

Căn cứ tốc độ triển khai dự án như hiện nay, chủ đầu tư dự án cho biết đến thời điểm cuối năm 2017, việc thi công mặt bằng khu dân cư sẽ hoàn thiện, phục vụ người dân có nhu cầu đối với Dự án Khu dân cư số 1 - Thị trấn Đình Cả.

Anh Tuấn ( Đài TT - TH Võ Nhai)