Truy cập nội dung luôn

Tỉnh Ủy Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tại huyện Võ Nhai.

26-03-2019 13:25

Ngày 26/3/2019, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Huyện ủy Võ Nhai về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Huyện Võ Nhai có đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước,  huyện Võ Nhai đã tích cực triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có 139/172 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn, 74 câu lạc bộ TDTT; 84 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; 84,69% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ; 93,67% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; nhiều tập quán lạc hậu, cưới hỏi, ma chay tốn kém… đã được loại bỏ; Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao...

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đề nghị huyện làm rõ thêm các vấn đề như: giải pháp bảo tồn văn hóa phi vật thể; công tác tuyên truyền, đấu tranh với các tà đạo, tổ chức hoạt động bất hợp pháp; việc xây dựng hương ước, quy ước ở xóm, bản, tổ dân phố; công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; quy hoạch quỹ đất các điểm vui chơi, giải trí; giải pháp quản lý, khai thác các sản phẩm du lịch; quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa; thực trạng quản lý, khai thác sách, tạp chí được cấp phát...

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong việc triển khai, thực hiện NQ số 33. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đề nghị Huyện ủy Võ Nhai cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp nêu trong NQ số 33; xây dựng các mô hình để đưa nghị quyết vào cuộc sống... Trước đó, Đoàn đã có buổi  kiểm tra việc thực hiện NQ số 33 tại Đảng bộ thị trấn Đình Cả.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)