Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
HUYỆN ỦY
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
Ủy ban nhân dân
1 Hoàng Minh Hiền Chủ tịch 0915263763
2 Phạm Việt Tiến Phó Chủ tịch 0915207323
3 Dương Văn Hào Huyện Ủy viên 0915640676
Hội đồng nhân dân
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch 0983.228.555
2 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
3 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
4 Lê Định Tấn Ủy viên BTV 0912601600
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
1 Hoàng Văn Thức Chủ tịch 0984662059
2 Nông Quý Dương Chủ tịch 0975242135
3 Trịnh Thanh Phương Chủ tịch 0983827397
4 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch 0911234018
5 Vi Thị Bích Liên Chủ tịch 0979.858.762
6 Hà Văn Ninh Chủ tịch 0815838010
7 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 0918185226
8 Lê Văn Thanh Chủ tịch 0947186669
9 Mông Văn Đại Chủ tịch 0984.287.133
10 Triệu Tiến Hiện Chủ tịch 0399657663
11 Nguyễn Văn Côn Chủ tịch 0982823175
12 Lương Thị Mỹ Chải Chủ tịch 0376510026
13 Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch 0949328122
14 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch 0332615647
CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN
1 Hoàng Kim Trung Phó trưởng phòng 0949127968
2 Nguyễn Anh Thống Trưởng phòng 0968580845
3 Triệu Văn Hiên Trưởng phòng 0912111267
4 Dương Thanh Phong Phó trưởng phòng 0916560668
5 Hà Mạnh Cương Trưởng phòng 0985724178
6 Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng 0948519665
7 Hà Văn Quyền Trưởng phòng 0912109882
8 Lâm Văn Lực Trưởng phòng 09988722695
9 Hoàng Thị Dậu Trưởng phòng 0982012359
10 Hoàng Hồng Hạnh Trưởng phòng 0976903017
11 Dương Quốc Toàn Chánh Văn phòng 0915589568
12 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng 0975242168
13 Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng 0915209468