Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
HUYỆN ỦY
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
Ủy ban nhân dân
1 Hoàng Minh Hiền Chủ tịch 0915263763
2 Phạm Việt Tiến Phó Chủ tịch 0915207323
3 Dương Văn Hào Huyện Ủy viên 0915640676
Hội đồng nhân dân
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch 0983.228.555
2 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
3 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
4 Lê Định Tấn Ủy viên BTV 0912601600
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
1 Trịnh Thanh Phương Chủ tịch 0983827397
2 Hoàng Anh Tuấn Chủ tịch 0949328122
3 Mông Văn Đại Chủ tịch 0984.287.133
4 Vi Thị Bích Liên Chủ tịch 0979.858.762
5 Hoàng Văn Thức Chủ tịch 0984662059
6 Nguyễn Văn Côn Chủ tịch 0982823175
7 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 0918185226
8 Hoàng Văn Thượng Chủ tịch 0911234018
9 Hoàng Quốc Anh Chủ tịch 0332615647
10 Triệu Tiến Hiện Chủ tịch 0399657663
11 Hà Văn Ninh Chủ tịch 0815838010
12 Nông Quý Dương Chủ tịch 0975242135
13 Lương Thị Mỹ Chải Chủ tịch 0376510026
14 Lê Văn Thanh Chủ tịch 0947186669
CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN
1 Hà Mạnh Cương Trưởng phòng 0985724178
2 Nguyễn Anh Thống Trưởng phòng 0968580845
3 Hoàng Thị Dậu Trưởng phòng 0982012359
4 Hà Văn Quyền Trưởng phòng 0912109882
5 Triệu Văn Hiên Trưởng phòng 0912111267
6 Hoàng Hồng Hạnh Trưởng phòng 0976903017
7 Lâm Văn Lực Trưởng phòng 09988722695
8 Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng 0948519665