Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
1 Lương Thị Mỹ Chải Chủ tịch 0376510026
2 Lê Văn Thanh Chủ tịch 0947186669
CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN
1 Hà Mạnh Cương Trưởng phòng 0985724178
2 Nguyễn Anh Thống Trưởng phòng 0968580845
3 Hoàng Thị Dậu Trưởng phòng 0982012359
4 Hà Văn Quyền Trưởng phòng 0912109882
5 Triệu Văn Hiên Trưởng phòng 0912111267
6 Hoàng Hồng Hạnh Trưởng phòng 0976903017
7 Lâm Văn Lực Trưởng phòng 09988722695
8 Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng 0948519665
9 Dương Thanh Phong Phó trưởng phòng 0916560668
10 Hoàng Kim Trung Phó trưởng phòng 0949127968
11 Dương Quốc Toàn Chánh Văn phòng 0915589568
12 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng 0975242168
13 Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng 0915209468