Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
1 Hà Văn Ninh Chủ tịch 0815838010
2 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch 0918185226
CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN
1 Hà Văn Quyền Trưởng phòng 0912109882
2 Lâm Văn Lực Trưởng phòng 09988722695
3 Hoàng Thị Dậu Trưởng phòng 0982012359
4 Hoàng Kim Trung Phó trưởng phòng 0949127968
5 Hoàng Hồng Hạnh Trưởng phòng 0976903017
6 Nguyễn Anh Thống Trưởng phòng 0968580845
7 Dương Thanh Phong Phó trưởng phòng 0916560668
8 Triệu Văn Hiên Trưởng phòng 0912111267
9 Hà Mạnh Cương Trưởng phòng 0985724178
10 Nguyễn Việt Hưng Trưởng phòng 0948519665
11 Dương Quốc Toàn Chánh Văn phòng 0915589568
12 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng 0975242168
13 Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng 0915209468