Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Huyện ủy Võ Nhai
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
2 Hoàng Minh Hiền Phó Bí thư 0915263763
3 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
1 Lê Định Tấn Phó Chủ tịch 0912601600
2 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520