Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Huyện ủy Võ Nhai
1 Phạm Văn Thọ Bí thư 0912.151.407
2 Hoàng Minh Hiền Phó Bí thư 0915263763
3 Nịnh Văn Hào Ủy viên BTV 0915589555
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
1 Lê Định Tấn Phó Chủ tịch 0912601600
2 Dương Văn Ngoan Ủy viên BTV 0915589520
Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai
1 Bùi Thị Sen Chủ tịch
2 Vũ Thị Huệ Phó Chủ tịch 0914436470
3 Dương Văn Hào Huyện Ủy viên 0915640676
Các cơ quan chuyên môn
1 Lý Hoàng Nguyên Chánh Văn phòng 0915214678
2 Hà Văn Tự Trưởng phòng 0978749174