Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai bàn giao nhiệm vụ của Bí thư huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

31-12-2020 12:05

          Chiều ngày 30/12, Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy,  nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự buổi bàn giao có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy.

         Thực hiện Quyết định số 128 - QĐ/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm văn Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong thời gian huyện Võ Nhai chưa  Bí thư Huyện ủy mới, đồng chí Phạm văn Thọ tạm bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Huyện ủy cho đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy với những nội dung chính về công tác chỉ đạo, điều hành của Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        

                                                                                                                             Th: Thu Viền(Trung tâm văn hóa, Thể thao - Truyền thông)