Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức Phiên họp thứ 48

18-11-2020 10:12

Sáng ngày 18/11, UBND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Phiên họp thứ 48. Dự phiên họp có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện.

Tại Phiên họp, đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH của huyện trong năm 2020, những nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu trong năm 2021. Theo đó trong năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực biện đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu về phát triển KT – XH trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra. Tình hình KT-XH của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2019. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng 3,13% so với năm 2019. Thu cân đối ngân sách tính đến đầu tháng 11/2020 đạt 43,5 tỷ đồng, đạt 88,6% KH. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 52.300 tấn, đạt 102% KH năm. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường chỉ đạo. Các chế độ chính sách liên quan đến người có công, gia đình cách mạng, chính sách dân tộc..được triển khai thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị ổn định và được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tại Phiên họp cũng đã thông qua 15 các loại báo cáo, tờ trình quan trọng khác, như: Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. Nhiệm vụ giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai; dự án quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại nông sản sạch và an toàn huyện Võ Nhai....tiếp đó, các đồng chí đại biểu tham dự phiên họp đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến bổ sung vào các dự thảo, báo cáo trình tại phiên họp.     

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)