Truy cập nội dung luôn

Sinh hoạt chuyên đề - góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

17-11-2020 14:05

Ngày 17/11, Chi bộ Văn Phòng Huyện ủy, Chi bộ Ban Tổ Chức Huyện ủy, Chi bộ UBKT Huyện ủy đã phối hợp với Chi bộ xóm Cao Lầm, xã Phú Thượng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2020. Trước khi diễn ra buổi sinh hoạt, Đảng viên các Chi bộ đã tổ chức dâng hương tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Võ Nhai.

Chủ đề được các Chi bộ lựa chọn tại buổi sinh hoạt là tìm hiểu lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Võ Nhai. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã được nghe về lịch sử ra đời và phát triển Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Võ Nhai. Theo đó, từ khi mới thành lập Chi bộ chỉ có 3 Đảng viên, trong quá trình phát triển đi lên từ 1 tổ chức Đảng chỉ có 3 đảng viên đã trở thành một Chi bộ đảng vững mạnh có số Đảng viên đông. Trưởng thành qua các thời kỳ, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tích lũy được kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng uy tín và ảnh hưởng của các cơ sở Đảng ngày càng lan rộng. Ngày nay, Đảng bộ huyện Võ Nhai hiện có 34 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 22 đảng bộ, 12 chi bộ cơ sở, 317 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên trên 4.900 đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã tích cực thảo luận và đóng góp những ý kiến bổ ích, thiết thực thể hiện trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nội dung chuyên đề. Cấp ủy các chi bộ tiếp thu các ý kiến và tiến hành chỉnh sửa để nội dung chuyên đề được triển khai thực hiện hiệu quả trong cơ quan, đơn vị, chi bộ. Tiến trình buổi sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm gần đây, đảng bộ các cơ quan Khối Đảng - Đảng thể huyện Võ Nhai đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan. Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ được lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Có thể nói, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là vô cùng quan trọng, cấp ủy chi bộ phải xác định được tồn tại, hạn chế của chi bộ gắn với nhóm vấn đề mà các Chi bộ đã định hướng để đảng viên thảo luận, xây dựng, hoàn thiện nội dung chuyên đề, tổ chức thực hiện khắc phục được tồn tại, hạn chế, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, thành công là phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý thức vì tập thể của mỗi đảng viên; phát huy triệt để nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, hợp tác, thể hiện được tính đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi chuyên đề được đặt ra, đồng thời bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy Võ Nhai để mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ, cơ quan.

Th: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)