Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

02-07-2020 14:27

Ngày 2/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện Uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng các đại biểu HĐND huyện.

     Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, sau lời khai mạc của đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện Uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình và quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện theo luật định. Theo đó, HĐND huyện tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo, tờ trình về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Võ Nhai; Báo cáo, Tờ trình bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021… 

    Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND huyện cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 huyện Võ Nhai; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Võ Nhai; Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua kết quả giám sát của HĐND huyện về giám sát việc tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, 7 HĐND huyện Võ Nhai. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã biểu quyết nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với đồng chí Hoàng Hồng Hạnh, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện do chuyển công tác.

Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác trực, ứng phó, chỉ đạo phòng, chống, khắc phục thiên tai đảm bảo kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên. Hoạt động giáo dục và đào tạo có nhiều cải tiến để đáp ứng việc dạy và học; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được phát huy với kết quả nổi bật, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Công tác cải cách hành chính Nhà nước được đẩy mạnh, nổi bật là hiện đại hóa nền hành chính. Công tác văn hóa và thông tin được tăng cường, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và phòng chống dịch bệnh Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững…

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện Uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, sớm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 tới cử tri và nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, góp phần tạo niềm tin, củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ giữa HĐND, đại biểu HĐND với cử tri và nhân dân các dân tộc trong huyện; UBND huyện sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết thành kế hoạch theo năm và giai đoạn. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Thu Viền - Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)