Truy cập nội dung luôn

Huyện Võ Nhai và công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu kết nghĩa

23-08-2019 21:13

Chiều 23/8, UBND huyện Võ Nhai và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đã tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Dự buổi giao lưu, kết nghĩa về phía Công ty SEVT có ông Moon Lul Youl, Phó Tổng Giám đốc Công ty SEVT; Về phía huyện Võ Nhai có đồng chí Phạm Văn Thọ, UV BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại Chương trình, lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai và Công ty SEVT đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị với những nội dung chính gồm: Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển giáo dục đối với trẻ em và thanh thiếu niên; thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội, Công ty SEVT sẽ đóng góp, hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện tuyển dụng lao động là con em huyện Võ Nhai vào làm việc tại Công ty; hai bên thống nhất giao lãnh đạo các phòng ban liên quan của hai bên triển khai, đảm bảo các chương trình đạt hiệu quả cao. Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức đánh giá kết quả các chương trình đã triển khai... Mối quan hệ giao lưu hữu nghị  giữa 2 bên được thực hiện trên tinh thần bình đẳng, tự nguyện, hỗ trợ lẫn nhau tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của các bên.

Để thực hiện tốt các nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu kết nghĩa giữa huyện Võ Nhai và Công ty SEVT, hai bên đã thành lập Ban phối hợp triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội với địa phương gồm 6 thành viên: 3 trưởng phòng của Công ty SEVT, 3 thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Ngay sau buổi lễ ký kết, 2 đơn vị là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và huyện Võ Nhai đã tổ chức giao lưu thể thao giữa hai đơn vị.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)