Truy cập nội dung luôn

Đảng ủy xã Liên Minh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

11-07-2019 20:41

Chiều ngày 11/7, Đảng ủy xã Liên Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Liên Minh luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp...Việc triển khai thực hiện điều lệ Đảng và các nghị quyết, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BCH, BTV Đảng ủy xã. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới được chú trọng: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Liên Minh đã kết nạp được 43 đảng viên, đạt 107% chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT – XH trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều cố gắng, các chương trình, dự án được triển khai, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. Hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều chuyển biến, phát huy bản sắc dân tộc. Công tác xây dựng Đảng được trú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng lưu ý một số nội dung mà BCH Đảng bộ xã Liên Minh cần quan tâm, trú trọng thực hiện trong thời gian tới, đó là: tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bên cạnh đó là chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, đặc biệt tại các chi bộ nông thôn; quan tâm công tác cải cách hành chính, thu chi ngân sách, công cuộc xây dựng nông thôn mới...

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)