Truy cập nội dung luôn

Đảng ủy xã Dân Tiến tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

15-07-2019 07:34

Chiều ngày 12/7, Đảng ủy xã Dân Tiến đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đến dự với hội nghị có đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đảng bộ xã Dân Tiến hiện có 305 đảng viên với 21 chi bộ trực thuộc. Trong thời gian qua, công tác tổ chức, xây dựng Đảng luôn được cấp ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Dân Tiến tập trung chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã ban hành 18 Nghị quyết, 31 kế hoạch về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ trên tinh thần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, hình thức nghiên cứu, quán triệt học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu về phát triển KT – XH năm sau luôn cao hơn năm trước, thu ngân sách nhà nước các năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Trong công tác thi hành Điều lệ Đảng đã luôn được thực hiện nghiêm túc, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm những đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Dân Tiến

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Dân Tiến cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với nhà nước và xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)