Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghinh Tường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

22-05-2020 13:08

Ngày 21/5, Đảng bộ xã Nghinh Tường đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nịnh Văn Hào, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Nghinh Tường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Năm 2019 thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo là 13,67%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Qua đánh giá hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 47 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm… Việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Nghinh Tường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nặng nề; đòi hỏi đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghinh Tường phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo. Trọng tâm là lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là cơ sở để xã Nghinh Tường tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tái cử có 8 đồng chí, nhân sự mới là 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Trang (Trung tâm VH,TT -TT)