Truy cập nội dung luôn

MTTQ tỉnh Thái Nguyên giám sát công tác tiếp công dân tại huyện Võ Nhai

05-12-2019 10:53

Ngày 05/12,  UBMT Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Võ Nhai. Đồng chí Phạm Thái Hanh, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn. 

Trong 3 năm gần đây, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Võ Nhai được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm, trú trọng. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công dân định kỳ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từ đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của công dân. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt đối với nội dung liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo: lông ghép tại các hội nghị; mở chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã; tuyên truyền thông qua đối thoại trực tiếp với công dân. Bên cạnh đó cũng mở 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo. Về kết quả tiếp công dân trong 3 năm, từ 2017 đến hết 9/2019, trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 192 lượt người. Cũng trong 3 năm qua, đã nhận 197 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh. Tất cả các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được huyện phân loại, xử lý, giải quyết với tỉ lệ đạt 90% đúng hạn, một số đơn thư do tính chất phức tạp nên một số cơ quan, đơn vị đã có văn bản đề nghị cấp trên ra hạn giải quyết song vẫn tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Thái Hanh, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Võ Nhai, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thu, khiếu nại của công dân để triển khai thực hiện cho tốt nội dung này trên địa bàn huyện; Thực hiện đầy đủ nội dung nghiệp vụ trong tiếp công dân, giải quyết đơn thu, khiếu nại,tố cáo của công dân; không để tình trạng đơn thư của công dân bị giải quyết chậm, quá hạn theo quy định; Bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyên để cho người dân nắm được các quy định của pháp luật…

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)