Truy cập nội dung luôn

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính và chính sách dân tộc

18-11-2019 14:18

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ do đồng chí Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy Ban Dân tộc) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Võ Nhai nhằm kiểm tra công tác CCHC và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Đối với huyện Võ Nhai, thực hiện công tác CCHC và chính sách dân tộc trong năm 2019, huyện đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động bám sát nội dung kế hoạch CCHC của huyện, xã để tổ chức triển khai thực hiện CCHC năm 2019. Tiếp tục tăng cường sử dụng, quản lý chứng thư số chuyên dùng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Trên cơ sở các quyết định công bố danh mục TTHC của tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện triển khai thực hiện việc niêm yết công khai danh mục TTHC tại bộ phận TN&TKQ cấp huyện, cấp xã và trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện. Tổng số TTHC công khai cấp huyện là 233/233 TTHC, cấp xã là 136/136 TTHC. Những nội dung khác trong công tác CCHC như: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công... cũng luôn được quan tâm trú trọng thực hiện.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn: UBND huyện thường xuyên quan tâm, nghiêm túc chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Các văn bản chỉ đạo, giao kế hoạch vốn thực hiện các chính sách của cấp trên kịp thời. Công tác triển khai chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp  với trình độ, năng lực và tiềm năng của địa phương. Cụ thể, trong chương trình 135, năm 2019 huyện đã phân bổ trên 18,7 tỷ đồng cho các xã triển khai thực hiện chương trình này; đến tháng 10/2019 đã bán trợ giá muối iot theo phương án hỗ trợ của tỉnh đến các đối tượng thụ hưởng với 275 tấn; trong chính sách người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg, năm 2019 đã bình chọn được 138 người có uy tín, cùng với đó chế độ chính sách cho người uy tín luôn được thực hiện đầy đủ.

Đoàn Công tác đã đánh giá cao những nỗ lực mà tỉnh Thái Nguyên nói chung, huyện Võ Nhai nói riêng trong thực hiện CCHC và triển khai các chính sách dân tộc. Đoàn công tác cũng đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Võ Nhai làm rõ thêm một số vấn đề như: Tỷ lệ đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước; Công tác cử tuyển đối với người DTTS; những khó khăn, bất cập trong triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc...

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)