Truy cập nội dung luôn

Xã La Hiên tổ chức Khai mạc và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

22-10-2018 09:44

        Sáng ngày 22/10, Xã La Hiên đã tổ chức Khai mạc và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Đến dự khai mạc có đồng chí Dương Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ZT-18 của huyện.

         Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã La Hiên năm 2018 được diễn ra với 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nội dung này gồm 2 phân đoạn: phân đoạn 1 chuyển cấp xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Chuyển LLVT xã lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Phân đoạn 2 chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT xã lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; Giai đoạn 2 của diễn tập là tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 là tổ chức thực hành chiến đấu phòng thủ.

          Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về: Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Thực hiện: Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)