Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai xếp loại Giỏi trong diễn tập KVPT năm 2019

25-10-2019 08:03

Chiều 24/10, huyện Võ Nhai đã tổ chức bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2019. Dự bế mạc có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí phó trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong đoàn đạo diễn, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và huyện Võ Nhai.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai năm 2019 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Theo đánh giá của BCĐ diễn tập KVPT tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập của huyện Võ Nhai được triển khai toàn diện, cụ thể, sát thực tế; công tác chuẩn bị diễn tập tiến hành đúng trình tự, đồng bộ, chu đáo; công tác luyện tập, diễn tập cả phần cơ chế và thực binh thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; quá trình luyện tập, diễn tập vận dụng linh hoạt đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực QP – AN vào thực tế ở địa phương; các nội dung diễn tập diễn ra đúng trình tự, chặt chẽ về nội dung, thời gian, kế hoạch, đạt chất lượng cao; công tác phục vụ diễn tập đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chu đáo, an toàn và hiệu quả. Kết quả, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh thống nhất chấm cuộc diễn tập KVPT huyện Võ Nhai năm 2019 xếp loại giỏi.

Phát biểu Bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của tất cả các đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai năm 2019. Đồng chí yêu cầu địa phương cần tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng KVPT cho các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Cần gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, đầu tư xây dựng các công trình quân sự, thực hiện quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT đã được xác định. Xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh để làm cơ sở xây dựng tiềm lực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh.

Kết thúc diễn tập, UBND huyện Võ Nhai đã khen thưởng cho 19 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2019./.

Hữu Được (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)