Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

10-10-2018 14:54

Thời gian qua, công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Võ Nhai đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đại bộ phận người dân đều nhận thức được tác hại cũng như nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng đối với các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Để triển khai việc thu hồi vũ khí vật liệu nổ đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hàng chục buổi phát động, nhằm tuyên truyền sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từng bước giúp bà con chuyển biến nhận thức, tự nguyện giao nộp súng tự chế và các loại vũ khí vật liệu nổ.

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Võ Nhai đã thu hồi được 47 khẩu súng tự chế. Theo lực lượng Công an thì việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là công việc quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Chính vì vậy, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng công an xã, thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn; tổ chức các lực lượng đến vận động những hộ dân còn tàng trữ súng kíp, súng săn, súng tự chế để họ hiểu rõ tác hại của việc sử dụng các loại vũ khí trên là trái pháp luật và tự giác giao nộp cho cơ quan Công an. Mặc dù đã đạt được những hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận, nhưng việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Võ Nhai vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, một bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế. Do đó, Công an huyện Võ Nhai cùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ đang sử dụng trái phép cho cơ quan chức năng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện: Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)