Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2020

13-01-2020 14:05

Ngày 13/01/2020, UBND huyện Võ Nhai tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn và thống nhất một số nội dung cho buổi Lễ giao nhận quân năm 2020. Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã báo cáo kết quả khám tuyển sức khỏe và giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Theo chỉ tiêu, năm 2020 huyện Võ Nhai có 140 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ được thực hiện đúng quy định. Đối với việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, kết quả có 205 công dân đạt tiêu chuẩn trong số 468 công dân điều khám. Đối với khám tuyển tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân có 18 công dân đạt tiêu chuẩn trong số 40 công dân điều khám.

Tại cuộc họp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã thông qua chương trình, dự kiến thành phần tham gia Đoàn chủ tịch tại buổi lễ giao nhận quân 2020; thông qua kế hoạch tuyên truyền trong công tác tuyển quân năm 2020. Thời gian tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 10/02/2020.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm, tăng cường, đảm bảo quân số cho buổi lễ giao nhận nhận quân năm 2020 đạt chất lượng, đúng kế hoạch đề ra; kịp thời khen thưởng, động viên các đoàn viên thanh niên có tinh thần xung phong nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tuyển quân đến nhân dân trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở, vật chất phục vụ cho buổi lễ giao nhận quân năm 2020 được thành công tốt đẹp.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)