Truy cập nội dung luôn

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765/NQ-TW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

31-07-2018 12:57

         Sáng ngày 31/07/2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 765/NQ-TW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có đại tá Ngô Hồng Thái - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

         Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020” và những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang huyện Võ Nhai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt triển khai kịp thời các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy quân sự huyện. Nắm vững quan điểm, đường lối nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của quân khu, tỉnh, huyện, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu 5 năm qua theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh giao. Nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng, An ninh một cách toàn diện, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Võ Nhai được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới.

   

      Phát biểu tại hội nghị, đại tá Ngô Hồng Thái - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020” và những năm tiếp theo; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đảm bảo sát thực tế, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện; chương trình, nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện, đồng thời đảm bảo vật chất phục vụ huấn luyện.

     Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân và 3 tập thể có nhiều thành tích trong huấn luyện chiến đấu 05 năm qua./.

Thực hiện: Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)