Truy cập nội dung luôn

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020

26-08-2020 11:08

Sáng 26/8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Võ Nhai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020. Tới dự có đồng chí Lê Định Tấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Dương Văn Hào, Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 26 đến ngày 28/8/2020), 102 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng 4 gồm cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn của huyện, xã; những người hoạt động chuyên trách cấp xã; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm; trưởng các đoàn thể cấp xóm, … sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chuyên đề về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật QPAN, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên… Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được chia tổ thảo luận, nghiên cứu và viết bài thu hoạch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Dương Văn Hào, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐGDQPAN huyện nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

                         Triệu Nhài (Trung tâm văn hóa, Thể thao – Truyền thông)