Truy cập nội dung luôn

Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017.

13-09-2017 00:00

Sáng ngày 13/9, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2017.
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ diễn tập; các đồng chí UV BTV Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017; Ban Tổ chức diễn tập các xã , thị trấn.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị


Đợt diễn tập năm nay dự kiến được diễn ra từ cuối tháng 10 đến tháng 11/2017, bao gồm 3 giai đoạn đó là: giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã, thị trấn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ. 4 địa phương tham gia đầy đủ các nội dung và giai đoạn của đợt diễn tập gồm 4 xã là xã Sảng Mộc, Vũ Chấn, Dân Tiến và xã Tràng Xá.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị


Thông qua đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý , điều hành của chính quyền trong các trạng thái quốc phòng; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về " Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; đây cũng là hoạt động nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí là thành viên BCĐ diễn tập và các đơn vị thực hiện diễn tập cần thực hiện nghiêm túc phần việc được giao để cuộc diễn tập chiến đấu, phòng thủ diễn ra đúng kịch bản, sát thực tế, có chất lượng; cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tham mưu, trực tiếp là Ban Chỉ huy Quân sự huyện, làm tốt công tác chuẩn bị bao gồm hệ thống văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất cho đợt diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch ./.


Anh Tuấn ( Đài TT - TH Võ Nhai)