Truy cập nội dung luôn

Hội nghị triển khai luật an ninh mạng

26-10-2018 10:17

Sáng 26/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm học 2018 – 2019 cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Thanh tra nhân dân của 64 trường học trên địa bàn.

Theo đó, các đại biểu đã được nghe ông Đinh Xuân Quang, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thông tin những nội dung chính về Luật An ninh mạng năm 2018. Luật này có 7 chương, 43 điều, trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Thanh tra nhân dân của các trường học trên địa bàn nắm rõ các quy định của Luật An ninh mạng, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật về An ninh mạng trong thời gian tới. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống.

                                                  Thực hiện: Triệu Nhài (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)