Truy cập nội dung luôn

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09-12-2020 10:21

       Ngày 9/12, Đảng bộ Công an huyện Võ Nhai, chi bộ Viện Kiểm sát nhân nhân và Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chi bộ Tòa án nhân dân huyện được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy về tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai; chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai khóa XXII về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy về tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có hiệu quả, đảng bộ Công an huyện Võ Nhai, chi bộ Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện coi đây là một nội dung sinh hoạt quan trọng trong cả nhiệm kỳ và xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện thành công chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Th: Thu Viền(Trung tâm văn hóa, Thể thao - Truyền thông)