Truy cập nội dung luôn

Công bố Quyết định thanh tra thực hiện công tác quốc phòng đối với UBND huyện Võ Nhai

25-05-2020 08:47

Sáng 25/5, tại huyện Võ Nhai, Đoàn Thanh tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên do Thượng tá Trần Trọng Minh, Chánh thanh tra quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện công tác quốc phòng đối với UBND huyện Võ Nhai.

Dự hội nghị ở huyện Võ Nhai có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại hội nghị, Thượng tá Trần Trọng Minh, Chánh thanh tra quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên thanh tra việc thực hiện công tác quốc phòng đối với huyện Võ Nhai.

Theo đó, trong thời gian 5 ngày, đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra 6 nội dung đã xác định tại UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện về ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của cấp ủy, chính quyền các cấp theo thẩm quyền; Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động quốc phòng theo quy định của pháp luật. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về quốc phòng; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 38 Luật Quốc phòng, Nghị định số 168/2018/NĐ của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý liên quan đến quốc phòng; Báo cáo, giao ban, sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng về công tác quốc phòng.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)