Truy cập nội dung luôn

Công bố quyết định kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại huyện Võ Nhai

28-08-2019 09:19

Ngày 28/8, tại UBND huyện Võ Nhai, Đoàn thanh tra của Công an tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 đối với một số cơ quan của huyện. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra, phạm vi, thời gian kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 đối với một số cơ quan của huyện Võ Nhai. Mục đích của đợt kiểm tra là nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong bảo vệ bí mật Nhà nước, kịp thời phát hiện các bất cập để chấn chỉnh và xử lý theo quy định nếu có. Theo kế hoạch, từ ngày 28/8 đến 30/8, Đoàn sẽ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, đồng thời ngày 30/8 sẽ thông qua dự thảo kết luận kiểm tra với huyện Võ Nhai. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị, cơ quan nào là đối tượng kiểm tra của Đoàn cần quán triệt nghiêm túc nội dung, chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu, bố trí cán bộ, công chức làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Võ Nhai)