Truy cập nội dung luôn

Công bố kết luận thanh tra việc thực hiện công tác quốc phòng tại Võ Nhai

26-06-2020 11:07

Sáng ngày 25/6, Đoàn Thanh tra quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên do thượng tá Trần Trọng Minh, Chánh Thanh tra Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện để công bố kết luận thanh tra việc thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng trên địa bàn huyện Võ Nhai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc, đoàn Thanh tra quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã công bố dự thảo kết luận thanh tra của đoàn về việc thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng trên địa bàn huyện Võ Nhai. Dự thảo kết luận nêu rõ, trong thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Võ Nhai đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng; phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng mà nòng cốt là Ban CHQS huyện tổ chức triển khai toàn diện nội dung Nghị định 168 tới mọi cấp, mọi ngành tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn tỉnh; kinh tế- xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững tạo tiền đề để huyện Võ Nhai thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những năm tới...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng tình với dự thảo kết luận thanh tra của đoàn và bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của huyện. Đồng chí nhấn mạnh, các kết luận thanh tra sẽ là cơ sở để huyện Võ Nhai có các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác quốc phòng trên địa bàn huyện... Sau khi tổng hợp ý kiến về các nội dung dự thảo kết luận thanh tra, tại hội nghị đoàn Thanh tra quốc phòng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã thông qua biên bản công bố kết luận thanh tra.

Thu Viền (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)