Truy cập nội dung luôn

Võ Nhai: Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

04-12-2019 13:56

Vừa qua, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989-22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12-/1944 - 22/12/2019) huyện Võ Nhai đã tổ chức họp bàn, thống nhất nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động  kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên liên quan. Đồng thời thống nhất về một số vấn đề nhằm đảm bảo tính trang trọng, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của buổi Lễ như: Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Tổ chức; trang trí khánh tiết, bảo đảm cơ sở vật chất để buổi lễ diễn ra đúng kế hoạch; chuẩn bị các phương án phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động; thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ; thống nhất nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm...

Sau khi các thành viên Ban Tổ chức có ý kiến đóng góp vào chương trình, kế hoạch Lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành trên cơ sở nhiệm vụ được giao cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể về chuyên môn, tham mưu, giúp việc cho Ban Tổ chức chủ động triển khai nhiệm vụ chuyên môn trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam của huyện diễn ra thành công tốt đẹp.

Thu Viền (Trung tâm Văn hoa, Thể thao - Truyền thông)