Truy cập nội dung luôn

Ban CHQS huyện Võ Nhai phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh

18-12-2018 09:52

         Ngày 22/12/1944 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta, như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ. Quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong những ngày này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Võ Nhai đang cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/0218) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12). Nhìn lại để càng thêm tự hào, trong những năm qua, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, huyện Võ Nhai thường xuyên quan tâm lãnh đạo phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn quân, tích cực củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc…

Buổi lễ thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân

        Cách đây 74 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22/12/1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc.

Quân đội nhân dân Việt Nam phất cao lá cờ chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ

          Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi "Quân Đội nhân dân Việt Nam" anh hùng quân đội đã nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng - an ninh; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; ra Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đã tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược, đồng thời không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với các nước láng giềng; bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quân đội đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; tỉnh táo, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng của nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân đội đã đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực. Trong công tác dân vận, quân đội đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, quân đội đã triển khai đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Địa điểm nơi thành lập Trung đội Cứu quốc quân II tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai

- lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam

         Kế tiếp truyền thống đó, trong những năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Võ Nhai đã cùng với quân đội cả nước xây dựng đơn vị vững mạnh, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được thành lập ngày 20/04/1947, Ban CHQS huyện Võ Nhai gồm 03 cơ quan đó là: Cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần Kỹ thuật. Ngay từ khi mới thành lập Ban CHQS huyện Võ Nhai luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các hoạt động của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên và huyện Võ Nhai. Điểm nổi bật của Ban CHQS huyện Võ Nhai là đã quán triệt đến các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước về đường lối quân sự, chính trị, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ quân đội địa phương. Đồng thời, thường xuyên đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sỹ”; “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Bộ đội và dân quân tự vệ Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới”…

          Đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đột phá vào 2 khâu: xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện điều lệnh đội ngũ, tư thế tác phong quân nhân. Trong đó, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các cuộc vận động và phong trào Thi đua quyết thắng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý.

        Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện, quản lý kỷ luật có nhiều tiến bộ. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở được duy trì chặt chẽ, đúng quy định. Cơ quan quân sự các xã, thị trấn thường xuyên phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Vì vậy, nhiều năm liền các xã, thị trấn trong huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng không ngừng được nâng lên; lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và độ tin cậy cao. Ban CHQS huyện thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các lực lượng thường trực, cơ động sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của huyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Kết quả huấn luyện hằng năm, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có 98% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 76% đạt khá, giỏi. Đối với lực lượng thường trực, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 90% đạt khá, giỏi...

Buổi lễ ra quân huấn luyện hàng năm

       Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật được chú trọng. Phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển khá; đơn vị cơ bản tự túc rau xanh và một phần thực phẩm khác, bảo đảm quân số khỏe bình quân đạt 99,7%. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng nghị quyết sát tình hình thực tiễn; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Hằng năm, 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc. Song song với đó, Ban CHQS huyện Võ Nhai đã phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương. Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện đã có trên 500 lượt đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện xét duyệt, trình cấp trên 1.194 hồ sơ và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà hàng trăm trường hợp chính sách; xét, đề nghị cấp trên giải quyết chế độ cho hàng trăm thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và đề nghị khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, khen thưởng cống hiến, khen thưởng niên hạn cho nhiều đối tượng.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2018

         Từ nỗ lực của cán bộ chiến sỹ toàn đơn vị, Ban CHQS huyện Võ Nhai đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi và được các cấp khen thưởng. Năm 2014 được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ đơn vị Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương, Bằng khen trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014. UBND huyện tặng giấy khen trong nhiệm vụ diễn tập phòng thủ huyện và giấy khen trong công tác phòng chống lụt bao tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Năm 2015 Được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng năm, Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu càn Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2010-2015. UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen trong triển khai tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống DQTV Việt nam, Bằng khen trong thực hiện chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, UBND huyện Võ Nhai tặng Giấy khen trong thực hiện “đề án 2037 phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”, Giấy khen trong “năm năm thực hiện đề án số 1998 về xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015”. Năm 2016 Được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng năm 2016, Bằng khen trong phối hợp thực hiện công tác dân vận 2 năn 2014-2015, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen trong Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trang bị huấn luyện năm 2016, UBND huyện Võ Nhai tặng Giấy khen trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Giấy khen trong 20 năm thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên 1996-2016, Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp Xã năm 2016. Năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến 2016 góp phần vào sự nghiệp Xây dựng Quân đội củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tư lện Quân khi 1 tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phòng trào Thi đua Quyết thắng, Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen đạt giải nhì Hội diễn NTQC LLVT tỉnh Thái Nguyên năm 2017, Giấy khen đạt giải nhất trong Hội thao TDTT-QP LLVT tỉnh Thái Nguyên năm 2017, UBND huyện Võ Nhai tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua khối năm 2016, Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012-2017, Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng DQTV giai đoạn 2009-2017.

          Với những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Ban CHQS huyện Võ Nhai sẽ tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp các phong trào thi đua do cấp trên phát động sát với đặc điểm nhiệm vụ của LLVT huyện. Hướng phong trào thi đua vào xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng; tăng cường các giải pháp thực hiện “3 khâu đột phá”, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Thực hiện: Thu Viền - Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông Võ Nhai)