Truy cập nội dung luôn

Ban chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng năm 2019

11-12-2019 15:45

Chiều ngày 11/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019. Đến dự với hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Trong năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Quân sự Quốc phòng (QSQP), đặc biệt là tham mưu ban hành các văn bản, chri đạo nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Thường xuyên nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời tham mư cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tình huống, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đơn vị cũng chấp hành nghiêm và duy trì có hiệu quả công tác cán bộ, tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị đúng theo biểu mẫu và sự điều động của cấp trên. Với cơ cấu lực lượng thường trực, lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, trong đó lực lượng dân quân tự vệ với số lượng trên 1.300 đồng chí, lực lượng quân nhân dự bị là trên 3.600 đồng chí. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được thực hiện theo đúng kế hoạch, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát nhiệm vụ. Năm 2019 việc huấn luyện cán bộ, huấn luyện cơ quan đạt loại giỏi; huấn luyện nhân viên chuyên môn kỹ thuật đạt loại giỏi; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ kết quả đạt khá và đảm bảo an toàn tuyệt đối; trong huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 157 đồng chí huấn luyện cho diễn tập thực binh khu vực phòng thủ huyện năm 2019, kết quả diễn tập đạt loại giỏi…

Tại hội nghị tổng kết công tác Quân sự, quốc phòng của năm, BCH quân sự huyện cũng đã tập trung thảo luận để đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong công tác quốc sự, quốc phòng. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ đảm bảo sát với tình hình thực tế địa phương trong năm 2020.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông)