Truy cập nội dung luôn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

25-12-2017 09:03

 

Sáng ngày 25/12/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đến dự với Hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên; huyện Võ Nhai có đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương, trong năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm, như: duy trì nghiêm công tác sãn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong các thời gian cao điểm, huấn luyện các lực lượng theo kế hoạch, tổ chức phúc tra quân nhân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.....cụ thể kết quả trên 4 mặt công tác: Ban chỉ huy Quân sự huyện đã thường xuyên duy trì nghiêm quy định về tổ chức biên chế, quân số trang bị thường xuyên được kiện toàn đúng đủ thành phần theo quy định, lực lượng thường trực duy trì đạt trên 130%, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên với hơn 5.000 đồng chí. Trong công tác huấn luyện chiến đấu: Ban chỉ huy Quân sự huyện đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, tổ chức huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện các buổi học đều đạt từ 98,5% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt giỏi. Trong công tác kỹ thuật: đã thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ sãn sàng chiến đấu. Bảo đảm 100% thiết bị kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ cho các nhiệm vụ sãn sàng chiến đấu. Kiểm tra tại Ban chỉ huy Quân sự huyện và tủ súng các đơn vị dân quân tự vệ 100% đầu mối các đơn vị thực hiện nguyên tắc bảo đảm an toàn...

 


Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban chỉ huy Quân sự Huyện Võ Nhai thực hiện tốt một số nội dung, đó là: Tập trung quan tâm đến công tác xây dựng khu vực phòng thủ địa phương; nâng cao hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đúng đối tượng; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh vào các trường quân sự, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, đã tổ chức trao giấy khen của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.

T/h: Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai)