Truy cập nội dung luôn

9 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

15-08-2019 08:03

Chiều ngày 14/8, UBND huyện Võ Nhai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Đến dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên; huyện Võ Nhai có đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Thực hiện việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Võ Nhai đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của cấp trên về nội dung này. Ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của huyện về công tác quốc phòng, quân sự địa phương... Trong giai đoạn 2009 – 2019 đã tiến hành bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho trên 3.800 đồng chí trong diện bồi dưỡng; bồi dưỡng cho gần 20.000 lượt học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện. Trong huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ đã có 15.264 lượt người tham gia diễn tập các cấp bảo đảm chất lượng tốt, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chuẩn bị tốt các mặt động viên quốc phòng. Lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên theo từng năm: hiện nay toàn huyện có 27 cơ sở DQTV với tổng số trên 1.300 chiến sỹ. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang đủ về số lượng, chất lượng theo đúng mẫu biểu biên chế; tổ chức quán triệt, triển khai, tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật đúng, đủ nội dung. 100% cán bộ, chiến sỹ có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác...

Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, chỉ rõ những điểm mạnh, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai 2009 – 2019. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân những năm tiếp theo. Trong đó tập trung vào mục tiêu tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân huyện Võ Nhai thành huyện có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, ngăn ngừa và làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao thu nhập cho nhân dân, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Anh Tuấn (Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)